Dezeni guma

SIMETRIČNA ŠARA

Simetrična šara je ista duž cijele površine gazećeg sloja, obe polovine šare su iste.

ASIMETRIČNA ŠARA

Gume kod kojih su naspramne strane gazeće površine različite imaju asimetričnu šaru.

Asimetrične gume su konstruisane tako da ispune suprotstavljene zahteve za dobro prijanjanje i odvođenje vode i na mokrom i na suvom putu. Spoljna strana šare obično ima jača ramena i krupnije blokove što obezbjeđuju stabilniju vožnju u krivinama dok je unutrašnji dio zadužen za bolje odvođenje vode. Manji unutrašnji blokovi i veća gustina odvodnih kanala pomažu disperziju vode i toplote.

Neke gume su u isto vrijeme i asimetrične i usmjerene. Takve gume imaju oznake na bočnom zidu koje

  • pokazuju ispravan pravac okretanja i
  • pokazuju koja je unutrašnja a koja spoljašnja strana.

Za razliku od usmjerenih guma, asimetrične gume mogu biti montirane na bilo koju pozicju na vozilu. Veoma je važno da prilikom montaže strana sa oznakom outside bude sa spoljne strane i da se vidi na sve četiri gume. Kao i kod usmjerenih guma, pogrešna montaža ozbiljno umanjuje njene performanse. Ako pogrešno montirate asimetričnu gumu možete je koristiti samo kao privremenu rezervnu gumu.

USMJERENA ŠARA

Usmjerene gume su konstruisane tako da se okreću samo u jednom pravcu koji je označen strelicom na bočnom zidu gume i oznakom direction ili rotation. Sam dezen gazećeg sloja usmjeren je u smjeru okretanja točka.

Usmjerene gume imaju odlične performanse na mokrom putu jer potiču od trkačkih guma koje imaju sposobnost da dobro odvode vodu. Ako nepravilno montirate usmjerenu gumu, ona se okreće u pogrešnom pravcu – voda ide pod gumu umesto van. Prednost usmjerenih guma je ta što imaju dobru otpornost na akvaplaning. S druge strane, zbog relativno grubog dizajna gazećeg sloja smatra se da su usmjerene gume bučnije od neusmjerenih.