Najčešća oštećenja guma

OŠTEĆENJA NASTALA NEPRAVILNOM GEOMETRIJOM TOČKA

Oštećenje nastalo nepravilnom geometrijom točka ili izrazito oštrom vožnjom kroz  krivine.

OŠTEĆENJA NASTALA ZBOG PRENISKOG PRITISKA U GUMAMA

Oštećenje koje je nastalo zbog preniskog pritiska zraka u gumi. Razlozi za to mogu biti neispravan ventil, probušenje gume stranim predmetom, neispravan naplatak.

POJAČANO TROŠENJE RAMENA GUME

Oštećenje gume na kojoj je vidljivo nepravilno i pojačano trošenje ramena gume, nastalo zbog preniskog pritiska zraka u gumi.

POJAČANO TROŠENJE SREDINE GUME

Oštećenje gume na kojoj je vidljivo nepravilno i pojačano trošenje sredine gume, nastalo zbog previsokog pritiska zraka u gumi