Najčešća oštećenja guma

Oštećenja nastala nepravilnom geometrijom točka

 

Oštećenje nastalo nepravilnom geometrijom točka ili izrazito oštrom vožnjom kroz  krivine.

 

Oštećenja nastala zbog preniskog pritiska u gumama

 

Oštećenje koje je nastalo zbog preniskog pritiska zraka u gumi. Razlozi za to mogu biti neispravan ventil, probušenje gume stranim predmetom, neispravan naplatak.

 

Pojačano trošenje ramena gume

 

Oštećenje gume na kojoj je vidljivo nepravilno i pojačano trošenje ramena gume, nastalo zbog preniskog pritiska zraka u gumi.

 

Pojačano trošenje sredine gume

 

Oštećenje gume na kojoj je vidljivo nepravilno i pojačano trošenje sredine gume, nastalo zbog previsokog pritiska zraka u gumi

Oštećenja na bokovima gume

Ravnomjerno i neravnomjerno trošenje gume

Životni vijek gume

 

Primamo sledeće vrste kartica:

primamo

© 2019. Energy d.o.o. Gradiška - Energy d.o.o. zadržava pravo izmjena cijena guma.

Croatian HR English EN Serbian SR Slovenian SL