O nama

ENERGY d.o.o. je mala firma, osnovana 2001 godine. Osnovna djelatnost je prodaja guma za sve vrste vozila. U sklopu preduzeća se nalazi i savremeni servis za ugradnju putničkih guma. Energy d.o.o. u svom objektu nudi najkvalitetniju montažu i demontažu guma za putnička i poluteretna vozila, centiranje i optiku trapa za pomenuta vozila.

20 GODINA ISKUSTVA

Naša firma uspješno posluje preko 20 godina. Od našeg osnivanja konstantno napredujemo i usavršavamo ljude i opremu na zadovoljstvo naših kupaca.

NAŠA MISIJA

Cilj nam je ponuditi kupcima siguran kvalitet guma u prodaji i kvalitetnoj i stručnoj montaži. Tu smo, takođe za sva pitanja i savjete u vezi auto guma.

BRZA USLUGA

Iako su mnogi sposobni zamjeniti pojedine gume na svome vozilu, ipak će taj posao biti obavljen najbrže, najjednostavnije i najsigurnije ako ga budete povjerili nekome ko se time profesionalno bavi.

NAŠE USLUGE

Gume su jedini dio vozila koji je u stalnom kontaktu sa putem. Stanje u kome se nalaze gume značajno utiče na vašu bezbjednost. Neispravne gume umanjuju performanse vašeg vozila, smanjuju efikasnost kočenja, upravljanja, ubrzanja i udobnost vožnje. Zato je neophodno da se brinete o vašim gumama i povremeno kontrolišete njihovu ispravnost.

Balansiranje je postupak kojim se uravnotežuju mase točkova na različitim stranama iste osovine dodavanjem olovnih tegova na felnu. Na točak, kao i na svako drugo telo, prilikom obrtanja oko neke ose deluje centrifugalna sila. Ukoliko nije uravnoteženo (masa tijela nije ista sa svake strane ose) javlja se debalans koji se manifestuje podrhtavanjem volana, već pri brzinama većim od 70 km/h, ili podrhtavanjem cijelog vozila.

Guma se pri balansiranju uravotežuje olovom, pločicama ili bušenjem. Najbolje je izvršiti balansiranje sva četiri točka zato što automobil može da trese i ako su prednji točkovi balansirani, a zadnji nisu. Debalans zadnjih točkova se može prenositi i osetiti čak i na volanu ili na cijelom vozilu.

Ako se balansiranje ne uradi na vrijeme gume se troše brže i neravnomjernije, stradaju ležajevi, amortizeri i druge komponente sistema oslanjanja. Svaki put kada se gume montiraju na točak i kad se ponovo stavljaju nakon popravke moraju se balansirati.

Ako je guma ili felna kriva, javiće se podrhtavanje na nekim brzinama, ali prije ili poslije tih brzina nestaje. Na primer, između 80-90, 100-110 ili 130-140km/h, ili na malim brzinama gde vozilo ne “trese”, ali se javlja takozvano ljuljanje volana. To se može izbeći samo stavljanjem jedne ili više novih guma, a ako je felna kriva—njenom zamjenom ili ispravljanjem.

U balansiranju se koristi više vrsta olova zbog različitosti felni, tj. njihovih ivica. Olovo koje ne odgovara felni lako otpada sa nje, a onda predstavlja opasnost, pa se preporučuje pre svega onima koji balansiraju da o tome vode računa.

Balansiranje i CENTRIRANJE TRAPA u osnovi su operacije koje nemaju nikakvih dodirnih tačaka osim u vrlo ekstremnim slučajevima (oštećenje poluosovine, homokinetičkog zgloba, i sl.).

Rotacija guma je premještanje guma s jednog na drugi točak s namjerom da se postigne ravnomjerno trošenje guma. Rotaciju je potrebno izvršiti zbog nejednakog trošenja guma na različitim pozicijama na vozilu.

Raspodjela mase na prednjoj i zadnjoj osovini je kod svih vozila različita, što dovodi do neravnomjernog trošenja guma. Kod vozila sa zadnjom vučom raspodjela masa je približno 50:50. Kod vozila s prednjom vučom diferencijal se nalazi naprijed i prednja osovina je više opterećena, tako da je raspodjela mase oko 60:40 u korist prednje osovine. To znači da se prednje gume brže troše jer trpe skoro dva puta veće opterećenje od zadnjih, posebno ako se uzme u obzir da prednje gume podnose dodatno naprezanje prilikom kočenja. Zato se kod vozila s prednjom vučom rotacija guma mora vršiti češće.

Zbog nejednake dubine šare prednjih u odnosu na zadnje gume, lošije je kočenje i upravljivost, posebno na mokrom putu. Ako ne rotirate gume na vrijeme, moraćete da mjenjate obe prednje gume odjednom tako da ćete sve vrijeme imati gume s različitom dubinom šare.

Centriranje trapa se sastoji od podešavanja uglova točkova tako da su oni normalni na podlogu (horizontalu) i međusobno paralelni. Svrha ovog podešavanja je povećanje trajnosti gume i bolje držanje pravca automobila na ravnom putu.

Geometrija vozila međutim nekada može biti narušena, sto prouzrokuje i nepravilan rad koji se odražava na gume.

Naime, neujednačeno trošenje prednjih i zadnjih guma, kao i zanošenje vozila u jednu stranu u toku vožnje, mogu ukazati na nepravilno centriranje trapa.

Nekad je potrebno centriranje “prednjeg trapa” a nekada sva četiri točka. To zavisi od konkretne situacije i od tipa automobila. Važno je napomenuti da se reglaža trapa mora vršiti u skladu sa proizvođačkom specifikacijom vozila.