Tehničko uputstvo za upotrebu pneumatika

TEHNIČKO UPUTSTVO ZA UPOTREBU PNEUMATIKA

• Poštujte pravilnik o dimenzijama, ukupnim masama i opterećenju vozila, te o osnovnim uslovima koje moraju zadovoljiti uređaji i oprema na vozilima u cestovnom prometu

• Pri kupovini autopneumatike izaberite pravilne dimenzije. Odgovarajuća uputstva daje proizvođač vozila

• Gume montirajte samo na odgovarajuće, čiste i neoštećene naplatke.

• Autopneumatiku treba montirati osposobljena osoba jer se nestručnom montažom guma može mehanički oštetiti. Montažer mora koristiti odgovarajući alat i na obruč gume nanjeti sredstvo koje olakšava montažu. Prilikom promjene ventila potrebno je i na ventil nanjeti isto sredstvo.

• Gume pumpajte do pritiska kojeg je propisao proizvođač vozila. Pritisak zraka u gumi mora biti u skladu s uputstvima proizvodača guma. Pritisak u gumama provjeravajte svakih 14 dana odnosno češće, a prema potrebi. Ne smijete voziti s preniskim tlakom zraka ili u potpunosti bez zraka ni na kraće udaljenosti.

• Podaci za pritisak zraka u gumama vrijede za kontrolu hladnih guma: ◦Kada je neophodna kontrola pritiska zraka zagrijanih guma, pritisak punjenja mora biti 0,2 do 0,3 bara viši od propisanog. Nakon toga prvom prilikom provjerite pritisak u hladnim gumama. ◦Za duže vožnje po autocestama slijedite uputstva proizvodača vozila u pritisku zraka u gumama ili povećajte pritisak u gumama za 0,2 bara iznad propisanog

• Izbjegavajte oštre predmete, rupe i slično jer se oštecenja te vrste ne priznaju

• Vozilo mora biti tehnički besprijekorno da se gume na svim mjestima ravnomjerno troše. Zato redovito otklanjajte mehaničke greške na vozilu (pogrešno podešeni točkovi, kvar u upravljačkom mehanizmu, neravnomjerne kočnice, istrošeni ili neodgovarajući amortizer, istrošeni ležajevi i sl.)

• Ako nakon montaže gume osjetite jače vibracije, vratite se odmah u servis da se utvrdi uzrok (greške na upravljačkom mehanizmu, pričvršćenje točkova, necentričnost naplatka ili greška gume)

• Potrebno je vršiti redovna balansiranja guma (najviše svakih 10000 km ili prema potrebi)

• Svako balansiranje i kontrola mora biti zapisana u servisnu knjižicu. Sve reklamacije bez redovnih ovjera neće biti priznate.

• Proizvode (gume) skladištite u zatvorenim prostorijama (bez direktne sunčeve svjetlosti, ne u blizini grijaćih tijela, u suhim prostorijama, bez ulja, drveta, nafte i ostalih hemikalija i ne u blizini iskričnih uređaja).